FAS Femoroasetabuler Sıkışma Sendromu:

Kalça ekleminin osteoartritinin bir çok nedeni bulunmaktadır. Son on yılda "anormal kalça morfolojisinin" labrum ve eklem kıkırdağında erken hasara neden olarak; eklemde dejeneratif süreci başlatabileceğine ait klinik ve görüntüleme yöntemleriyle kanıt elde edilmiştir.

Anormal morfolojinin oluşturduğu yumuşak doku hasarları kalça ekleminde özellikle kasıkta tipik bir ağrıya neden olur. Hastalar ya genç, aktif ve spor yapan erkek veya orta yaş kadınlardır. Başlangıcın sinsi ve yakınmalarında aralıklı olması tanı gecikmesine neden olur. Bu klinik durumun bilinmesi ve erken tanınması “eklem koruyucu“ tedavilerin geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Hastalar sıklıkla kalça ağrısından yakınırlar. Olguların % 88 de kasık, % 67 sinde lateral kalça ağrısı şeklindedir. Kasık ağrısı hasta tarafından tipik bir şekilde tanımlanır. Kavrama belirtisi olarak tanımladığımız bu anlatımda hastalar ağrıyı, ellerini pergel gibi açarak kasıklarına koyarak tanımlarlar. Ağrıya eklemde takılma, ses gelmesi ve zaman zaman emniyetsizlik hissi de eşlik edebilir. Belirtiler aktiviteyle, özellikle kalçanın fleksiyonunun sık yapıldığı sportif aktivitelerden sonra artar. Femoral tip genç aktif erkeklerde, asetabuler tip ise orta yaş kadınlarda sık görülür.

Dikkatli bir  fizik muayeneden sonra anormal morfolojinin ortaya konulmasında kalça grafileri, BT ve MRG (artrografi) önemli katkıda bulunur.

KALÇA ARTROSKOPİSİ

Kalça artroskopisi, son yıllarda büyük gelişmeler gösteren bir cerrahi tedavi yöntemidir. Uzun yıllardan beri diz, omuz, ayak bileği, dirsek gibi eklemlerde başarı ile uygulanan bu yöntem, teknik zorluklar,  yeterli aletlerin olmayışı ve artroskopi ile tedavi edilebilen az sayıda kalça hastalığı olması sebebiyle yaygın olarak uygulanamamaktaydı. Ancak, bu işe uygun alet ve görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi, cerrahların deneyiminin artması ve en önemlisi artroskopi ile tedavi edilebilen çok önemli hastalıkların keşfedilmesi nedeniyle günümüzde artroskopik cerrahinin en hızlı gelişen konularından biridir.

Kalça Artroskopisi İle Hangi Hastalıklar Tedavi Edilebilir?

Kalça artroskopisi ile tedavi edilebilen en önemli hastalık kalça sıkışma (femoro-asetabuler sıkışma sendromu) (FAS) hastalığıdır. Bu hastalıkta kemik yapıdaki doğuştan olan küçük değişiklikler, kalçada ağrı ve kıkırdak hasarından başlayıp, protez gerektiren şiddetli bir kireçlenmeye kadar gidebilen bir tablo oluştururlar. Kalça eklemi yuvasının aşırı derin olması veya femur baş/boyun bölgesinin yuvarlaklığının bozularak tümsek haline gelmesi şeklinde görülen bu küçük değişimlerin, tedavi edilmedikleri takdirde yıllar içinde kalça ekleminde hasara yol açtığı son 20 yılda anlaşılmıştır. Önceleri 20 cm lik büyük kesiler ve kalça ekleminin yuvasından çıkartılmasını gerektiren, hatta bunun için kemiğin kesilmesini gerektiren açık cerrahi ile tedavi edilmekteyken;  günümüzde birkaç küçük delikten ve kalça eklemi yuvasından çıkartılmadan artroskopik cerrahi ile hastalığın tedavisi mümkün olmuştur. Artroskopik cerrahi ile bu kemik çıkıntıları düzeltilerek hastalığın tedavisi yapılabilir. Femoro-asetabuler sıkışma hastalığı dışında birçok kalça eklemi hastalığı da artroskopik olarak tedavi edilebilir

FAS TEDAVİSİNDE DİREKT ANTERİOR YAKLAŞIM

Kalçaya direct anterior yaklaşımlar, erken rehabilitasyona izin vermesi ve operasyon sonrası çıkık riskinin az olması nedeni ile kalça artroplastisinde güvenli ve minimal invaziv bir girişim olarak kalça artroplastisi uy- gulamalarında kullanılmıştır. İlk olarak Rachbauer tarafından kullanılan bu teknik, günümüzde yaygın olarak tercih edilmektedir. FAS tedavisinde direkt anterior yaklaşım artroskopi ile kombine edilerek veya tek başına kulanılması literatürde diğer yöntemlerle benzer sonuçlar vermektedir.  Minimal invaziv bir cerrahi olmasına bağlı olarak, yumuşak doku hasarı az olmakta, bunun sonucunda hastalar hem etkili etkin şekilde tedavi olmakta hemde hızlı rehabilitasyonla günlük hayata erken dönmektedir.