Hemen tüm eklem cerrahileri artroskopik cerrahi ile tedavi edilebilmesine ragmen, her hasta artroskopik cerrahiye uygun değildir. Doktorunuz size artroskopik cerrahinin mi açık cerrahinin mi daha uygun olduğunu söyler. Artroskopi bazen açık cerrahiye yardımcı olarak sadece tanısal amaçlı olarak da kullanılabilir.

Dizde meniscal patolojiler halen artroskopinin an yaygın kullanıldığı patolojidir.

Ardından omuzda adale yırıtkları (rotator manşet) ve dizde ön çapraz bağ yaralanmaları digger yaygın cerrahi endikasyonları oluşturur. Halen tüm dünyada yılda 4 milyondan fazla diz ve 1.4 milyondan fazla omuz artroskopisi yapılmaktadır.