Kalça displazisi, kısaca kalça eklemini oluşturan uyluk (femur) kemiğinin başı yani topuzu ile, bu topuzun içine girip yuvalandığı, çanak şeklindeki eklem yuvası arasındaki uyumsuzluk olarak tarif edilebilir. Kalça eklemi vücuttaki en büyük eklemdir. Vücut ağırlığının çoğunu kalça eklemi destekler. Üst bacaklarınızı hareket etmesini sağlar. Yürüme, merdivenleri inip çıkma ve oturabilme hep kalça eklemi sayesinde olmaktadır. Kalça displazisi, gelişimsel kalça displazisi, kalça çıkığı, konjenital kalça çıkığı, doğumsal kalça çıkığı gibi isimlerle de bilinir.

Kalça Displazisi Nedir?

Kalça eklemi, üst uyluk kemiğinin top şeklindeki kısmı ile kalça kemiğindeki çanak şeklindeki yuva arasındaki ekleme denir. Çanak ile uyluk kemiğinin başı arasındaki uyumsuzluğa kalça displazisi denir. Bu durum doğuştan olabileceği gibi, daha sonradan da meydana gelebilir. Kalça displazisi, kalça ekleminin kısmen ya da tamamen yerinden çıkmasına neden olur.  Normalde, uyluk kemiğinin topuzu (femur başı), kalça kemiğindeki yuvasında rahatça döner. Ancak kalça displazi varsa, uyluk kemiğinin topuzu, kalça kemiğindeki yuvasından kolayca dışarı çıkar. Çünkü, kalça eklemindeki çanak şeklindeki yuva, topuzu tamamen örtmez.

Kalça Displazisinin Nedenleri Nelerdir?

Kalça displazisinin kesin nedeni bilinmemektedir. Doğuştan ya da sonradan oluşabilir. Doğum öncesi makat pozisyonunda olan çocuklarda daha sık görülür; Kız çocuklarında, erkek çocuklara göre daha sık gözükmektedir. Bebeği çok sıkı sarmak ya da kundaklamak da buna neden olabilir.

Kalça Displazisi Tedavisi Nasıldır?

Kalça displazisinin tedavisi, çocuğun yaşına yaşına bağlıdır. Eğer çocuklarda kalça displazisi erkekn fark edildiyse, eklem topuzunu eklem yuvasında tutan destekler uygulanabilir. Bebek 6 aydan büyük ise, tam vücut alçısı ya da cerrahi tedavi gerekebilir.

Prof. Dr. İbrahim Tuncay

Prof. Dr. İbrahim Tuncay

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Yorum yazın