Robotik Diz ve Kalça Protezi
Robotik Diz ve Kalça Protezi

Bezmiâlem Dragos Hastanesinde gerçekleştirilen diz ve kalça Robotik Artroplasti (Protez) operasyonları, klasik ameliyatlara göre daha güvenilir ve uzun ömürlü çözümler sunuyor. Özel uzman eğitimi ve deneyimi gerektiren bu uygulama hastalara önemli avantajlar sağlıyor.

En Anatomik Protez En Uygun Açıyla Uygulanabiliyor

Operasyon sırasında cerraha yardım eden 3D CT tabanlı özel bir planlama yazılımı kullanılmaktadır. Bu yazılım sayesinde cerrah, kişiye özgü ameliyat planı oluşturmak için hastanın anatomisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olur. Robotik cerrahi yöntemi ile ameliyat öncesinde yapılan detaylı planlama sayesinde dize ve kalçaya en anatomik protez en uygun açıyla uygulanır.

Robotik Diz ve Kalça ProteziDokunsal Geri Bildirim Teknolojisi ile Minimum Risk

Bezmiâlem hekimlerinin uzmanlığı ve dokunsal geri bildirim teknolojisi ile ameliyat sırasında hata oranı minimum düzeye indirilir. Robotik cerrahide eklem ve kalçaya yerleştirilen protezin boyutu, yerleşim şekli ve diziliminin önemine ek olarak yumuşak dokunun minimal zarar görmesi oldukça önemlidir. Yapılan klinik çalışmalarda, ameliyatta kullanılan robotik kolun, yumuşak doku ve bağları hasardan koruduğu da görülmüştür.

 

Daha Hızlı Toparlanma, Daha Az Ağrı, Daha Yüksek Memnuniyet

Bir başka klinik çalışmada ise, ameliyattan 6 ay sonra hastaların, geleneksel yöntemle ameliyat olanlara göre daha düşük ağrı skorlarına ve daha yüksek memnuniyet oranına sahip oldukları bildirilmiştir. Ameliyattan 5 yıl sonra ise hastaların %91’inin çok memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Bildirilen araştırma sonuçlarına göre, 10 hastadan 9’unun ameliyattan 3 hafta sonra yardım almadan yürüyebilir hale geldiği, %85’inin ise ameliyattan 6 hafta sonra işlerine dönebildiği görülmüştür.

300.000’den Fazla Operasyon

Robotik Diz ve Kalça ProteziDiz ve kalçada günlük hayatı zorlayan evreye ulaşan ağrılar için artroplasti (protez) cerrahisi önerilmektedir. Bu operasyon, hasta, hastanın ailesi ve hekimin süreç boyunca ortak çalışması gereken önemli bir cerrahi işlemdir. Başarılı bir operasyon için hekim uzmanlığı ve deneyiminin son derece önemli olduğu protez ameliyatları, robotik cerrahi teknolojisi ile artık daha da güvenli bir şekilde hastanemizde gerçekleştirilmektedir.

Hata oranının minimal olduğu ve bugüne kadar dünya genelinde 300.000’den fazla operasyonda başarılı bir şekilde kullanılan “Robotik Antroplasti”nin, klasik ameliyatlara oranla daha başarılı ve konforlu olduğu klinik araştırmalarla ortaya konmuştur.

 

Operasyon Aşamaları

Uzmanlık, özel teknoloji eğitimi ve fazlaca deneyim gerektiren bir operasyon türü olan robotik artroplasti cerrahisinde;

Ameliyat yapılacak bölgenin milimetrik hesaplamaları yapılarak 3 boyutlu görseli çıkartılır ve ameliyatta kullanılacak robota kaydedilir.

Ameliyat, küçük bir kesi açılarak robota kaydedilen şekilde gerçekleştirilir.

Robot hafızasında yer alan bölgenin dışına çıkamayacağı için hata ve risk yok denecek kadar azdır.

Operasyon küçük bir kesi açılarak yapıldığı için de hastanın iyileşme süreci oldukça hızlıdır.