Artroskopi, eklemin içerisine çok küçük tüpler yerleştirilmesi ve bu tüplerin içerisinden ucunda kamera ve ışık bulunan özel aletler ile eklemin içinin incelenmesi işlemidir. Artoskopi, hem eklem hastalıklarının tanı hem de tedavisi için uygulanır. Eklemi ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan, kesi yapılmasını gerektirmeyen bir cerrahi işlemdir.

Artroskopi Nedir?

Artroskopi; artroskop adı verilen özel bir alet ile ekleminin içerisini detaylı bir şekilde görerek incelemedir. Kalınlığı bir kurşun kalem kadar olan artroskop,  4-5 mm’lik küçük deliklerden eklem içine gönderilir. Artroskopi kelimesi latince kökenli bir kelimedir. Artros (eklem) ve skopi (gözlemek) anlamına gelen kelimelerin birleşmesinden oluşmaktadır. Artroskopi, “eklemin içine bakmak” anlamına gelir. Bu işlem sırasında kullanılan alete ise artroskop adı verilir. Artroskop, ışık kaynağı ve video kamera sisteminden oluşur. Eklemin içerisini gözlemek için, çok küçük deliklerden artroskop eklemin içerisine sokulur. Eklem içindeki görüntü, bir kamera ile bir monitör adı verilen bir televizyon ekranına yansıtılır. Eklem içerisindeki görüntüler yaklaşık 6 ile 10 kata kadar büyütüldüğü için, eklemi oluşturan tüm yapılar en ince ayrıntısına kadar görülerek  muayene edilir. Bu işlem sırasında gerektiğinde ameliyat da uygulanabilir. Bu iş için dizayn edilmiş özel cerrahi aletler artroskopi sırasında, eklemdeki yıpranmış dokuları onarma amaçlı olarak eklem içine diğer deliklerden gönderilebilir.

Artroskopi Avantajları Nelerdir?

Artroskopik cerrahi, diğer açık cerrahilere göre daha kısa sürede uygulanabilir. İşlem sırasında görüntüler kaydedilerek fotoğrafları alınabilir. Açık ameliyatta olduğu gibi büyük kesiler yapılmadan, çok daha küçük kesiler aracılığıyla ameliyat gerçekleştirilir. Ayrıca artroskopi ile uygulanan ameliyatta, açık yöntemle uygulanan ameliyat sırasında ulaşılamayan bölgelere de kolaylıkla ulaşılabilir. Böylece daha detaylı ve eksiksiz bir inceleme ve ameliyat gerçekleştirilir.

Artroskopi Uygulamaları Nelerdir?

Artroskopi ile uygulanan başlıca işlemler şunlardır;

Diz artroskopisi

Omuz artroskopisi

Kalça artroskopisi

Dirsek artroskopisi

El ve el bileği artroskopisi

Ayak ve ayak bileği artroskopisi

Artroskopinin Hangi Durumlarda Uygulanır?

Menisküs yırtıklarının tedavisinde
Eklem kireçlenmelerinin erken dönemdeki temizlenmesinde
Eklem içerisinde bulunan serbest kemik ve kıkırdak parçalarının çıkartılmasında
Ön ve arka çapraz bağların yaralanmalarında
Diz enfeksiyonları veya ödemlerinde
Diz kapağı kemiği ile ilgili sorunların giderilmesinde
Eklem kıkırdağı hasarlarının tedavisinde
Eklem içi kırıkların tedavisinde
Prof. Dr. İbrahim Tuncay

Prof. Dr. İbrahim Tuncay

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Yorum yazın