Artroskopi optik sistemlerle eklem içini görmek için kullanılan bir cerrahi tekniktir. İlkin tanısal amaçlı kullanılmıştır. Günümüzde ise başta diz, ardından omuz ve kalça cerrahisi başta olmak üzere, hemen tüm sinovyal eklemlerde cerrahi amaçlı kullanılır hale gelmiştir. Artroskopi ilkin Japon orthopedist Watanabe tarafından 1960 larda geliştirilmiştir. 80 lerde ise özellikle diz cerrahisinde meniscus ve bağ cerrahisinde kullanılmaya başlanmıştır.